Foton från Anemones uppväxt
Tack till S*Deep Oceans för alla foton.

Mys i bolådan