F-kullen 6-veckor
Nr 1, hona a 22, blåtabby
 
 
 
 
Nr 2, hona, as 09 24 ,blåsilverspotted och vit
 
 
 
 
Nr 3, hane, a22, blåtabby
 
 
Nr 4, hane, as 24, blåsilverspotted